Search
Iðjuþjálfun og félagsstarf á Eir

Iðjuþjálfun og félagsstarf á Eir

Iðjuþjálfun og félagsstarf á hjúkrunarheimilinu Eir hefur það að markmiði að veita íbúum heimilisins tækifæri til þátttöku í þeirri iðju sem hefur þýðingu fyrir þá og veitir þeim lífsfyllingu. Boðið er upp á einstaklingsþjálfun sem og hópþjálfun þar sem iðja er höfð í forgrunni. Starfsemin fer ýmist fram í vinnustofu iðjuþjálfunar eða á deildum íbúa. Iðjuþjálfar sjá einnig um að meta þörf fyrir og sækja um hjálpartæki, t.d. hjólastóla og sessur í þá.

Markmið iðjuþjálfunar er að auka þátttöku, viðhalda og/eða efla færni einstaklings í þeirri iðju sem hann hefur áhuga á, vilja og getu til að framkvæma.

Mikið og virkt félagsstarf er í húsinu þar sem reglulega eru haldnar skemmtanir, bingó og ýmsar uppákomur á Torginu. Markmið félagsstarfsins er að gefa einstaklingum tækifæri til þátttöku til að auka lífsgæði, val, sjálfstæði og gleði. Vikulega er söngstund á torginu og er ávallt góð mæting.

Iðjuþjálfar sinna skjólstæðingum endurhæfingardeildar en þar er samstarf við Landspítala Háskólasjúkrahús um endurhæfingu aldraðra sem hlotið hafa m.a. beinbrot og útskrifast síðan heim. Markmið iðjuþjálfunar á enduhæfingardeild er að stuðla að því að skjólstæðingurinn verði eins sjálfbjarga og mögulegt er. Íhlutun iðjuþjálfa felst m.a. í mati og þjálfun á athöfnum daglegs lífs, fara í heimilisathuganir þar sem veitt er ráðgjöf um úrbætur til að minnka byltuhættur á heimilinu og hjálpartækjaþörf metin. Iðjuþjálfar sækja einnig um hjálpartæki til Sjúkratrygginga Íslands og hafa eftirfylgni með þeim.

Músíkferðarfræðingur er starfandi á heimilunum. Hann sinnir aðallega íbúum með heilabilunarsjúkdóma enda sýna rannsóknir að áhrif slíkrar meðferðar á þennan hóp íbúa er ómetanlegur. Hún er gagnleg sér og samhliða lyfjamerðferð til að bæta sérstaklega líðan þeirra sem eru með langt gengin heilabilunarsjúkdóm.

Á deildinni eru 10 starfsmenn, þar af fimm iðjuþjálfar, einn músíkmeðferðarfræðingur, þrír aðstoðarmenn iðjuþjálfa og einn sérhæfður aðstoðarmaður iðjuþjálfa.

Samvinna er við Háskólann á Akureyri um vettvangsnámspláss í iðjuþjálfun á Eir.

Yfiriðjuþjálfi er:
Guðrún Ása Eysteinsdóttir
Netfang: gudrunasa@eir.is

Tengiliður félagsstarfs er:
Helga María Helgadóttir
Netfang: vinnustofa@eir.is

Símanúmer iðjuþjálfunar er 522-5747 og 522-5748.