Eir leggur áherslu á að vera góður vinnustaður fyrir alla. Við teljum mannauðinn vera lykilinn að árangri og velgengni í þjónustu okkar og rekstri. Hjá Eir starfar fjölbreyttur hópur fólks sem hefur það sameiginlegt að þjónusta íbúa og heimilismenn stofnunarinnar.

Upplýsingar

Hjá Eir hjúkrunarheimili og Hömrum hjúkrunarheimli starfa mannauðsstjóri og mannauðsráðgjafi sem hafa það að meginverkefni að veita starfsmönnum og stjórnendum heimilanna stuðning og þjónustu í mannauðstengdum málum. Hlutverk þeirra er einnig að tryggja að mannauðsmarkmiðum stofnunarinnar sé fylgt eftir.

Mannauðsstjóri er Helga Sigurðardóttir:
– netfang: helgasig@eir.is
– sími: 522 5753

Mannauðsráðgjafi er Helga Kolbrún Magnúsdóttir:
– netfang: helgak@eir.is
– sími: 522 5754

Vinnustaðurinn

Hjá Eir og Hömrum starfa um það bil 450 starfsmenn ýmist í hlutastarfi eða fullu starfi. Öll starfsemi heimilanna grundvallast á þjónustu við íbúa hvort sem þeir búa á hjúkrunarheimili eða í öryggisíbúðum stofnunarinnar.

Starfsemi stofnunarinnar býður upp á skapandi og skemmtileg störf í nánum samskiptum við samstarfsmenn og íbúa heimilanna.
Eir hefur það að leiðarljósi að bjóða starfsfólki upp á örvandi starfsumhverfi þar sem möguleikar eru á að þróast og vaxa í starfi.

Starfsmannastefna Eirar

Starfsmannastefna Eirar er leiðarljós fyrir stjórnendur og starfsmenn. Öll starfsemi Eirar grundvallast á þjónustu við íbúa hvort sem þeir búa á hjúkrunarheimilinu eða í öryggisíbúðum. LESA MEIRA

Jafnréttisáætlun Eirar

Jafnréttisáætlunin er í samræmi við ákvæði laga, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Lögunum er ætlað að tryggja jöfn tækifæri og kjör starfsmanna af báðum kynjum og að allir starfsmenn fái notið sín. Hvers kyns mismunun á grundvelli kynferðis er í andstöðu við jafnréttislögin. LESA MEIRA

Jafnlaunstefna Eirar

Markmið jafnlaunastefnu Eirar hjúkrunarheimilis er að allir starfsmenn heimilisins njóti jafna launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar hjá stofnuninni. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti að launastefnu Eirar og nær til allra starfsmanna stofnunarinnar.
LESA MEIRA

Eineltisstefna Eirar

Markmið Eirar er að bjóða upp á öruggan vinnustað þar sem gagnkvæm virðing ríkir meðal starfsmanna og umburðarlyndi er gagnvart fjölbreytileika innan starfsmannahópsins. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og annað ofbeldi er ekki liðið innan heimilanna. Meðvirkni í einelti, kynferðislegri áreitni eða öðru ofbeldi er einnig fordæmd. Ef upp kemur tilfelli eða grunur um að einelti, kynferðisleg áreitni og/eða annað líkamlegt eða andlegt ofbeldi eigi sér stað á vinnustað skal bregðast við því með viðeigandi hætti. LESA MEIRA