Search
Gildin

Gildin

Virðing

Þekking leiðir af sér virðingu, virðing leiðir af sér verðmæti og virðing er verkefni heillrar ævi

Virða sjálfræði einstaklingsins

 • Efla hann til ákvarðanatöku
 • Bera virðingu fyrir okkur sjálfum og öðrum
 • Víðsýni, ekki útiloka og dæma fyrirfram

Bera umhyggju fyrir velferð einstaklingsins 

 • Vera hvetjandi og styðjandi
 • Vera leiðbeinandi
 • Veita umhyggju

 Læra að sjá og skilja

 • Sjá hvað gerir fólk fallegt, lifandi og áhugavert
 • Gefa sér tíma og temja sér þolinmæði
 • Skoða hvert viðfangsefni / atvik út frá öllum hliðum og læra að fást við það

Vellíðan

Jákvæð hugsun er undirstaða vellíðunar
HUGSUN – LÍÐAN – HEGÐUN

Stuðla að öryggi einstaklings 

 • Heimilið sé það skjól sem einstaklingurinn þarf
 • Einstaklingnum líði sem best og hann fái notið sín bæði sem einstaklingur og sem hluti af heildinni
 • Vera til staðar þegar erfiðleikar steðja að

Stuðla að góðum samskiptum 

 • Vera heiðarlegur, hvetjandi og jákvæður
 • Efla traust og hafa samráð
 • Hlusta, heyra, spyrja og leita lausna

Vera umburðarlyndur og veita umhyggju

 • Vera vakandi fyrir líðan annarra, veita hlýju og styrk
 • Vinna út frá því jákvæða
 • Stuðla að slökun

Virkni

Að vera þátttakandi í lífinu

Viðhalda færni einstaklingsins 

 • Nýta krafta hans
 • Vera hvetjandi, skapandi og hafa frumkvæði
 • Fjölbreitt verkefni, leikur, sköpun og auðveldun

Viðhalda andlegri færni 

 • Stuðla að samskiptum, vera hvetjandi
 • Vera vakandi fyrir hvað gleður; sjón, heyrn, tal eða eitthvað annað
 • Þekkja æviferil

Þátttaka í starfi deildarinnar 

 • Nýta færni viðkomandi
 • Allir hjálpist að
 • Virkja frumkvæði og hrósa